Северное Сияние. Тайна огненных рун. Фильм 9

Director Aleksey Prazdnikov

Director of photography Stepan Kovalenko

Writers: Viktoriya Platova, Bella Pribylova

Producers: Ruben Dishdishyan, Dmitriy Shutko

Cast: Irina Goryacheva, Anna Dulova, Nikita Plashchevskiy, Aleksey Simonov, Konstantin Shelestun, Galina Bokashevskaya, Vladimir Kotov, Vitaliya Kornienko

Жанр : Детектив, 2 серии

Год(ы) выпуска: 2019