THE NORTHERN LIGHTS. Curse of the swamps

WATCH ONLINE

Director Aleksey Prazdnikov

Director of photography Stepan Kovalenko

Writers:Viktoriya Platova, Bella Pribylova, Natal’ya Shishkova, Dmitriy Shutko

Producers: Ruben Dishdishyan, Dmitriy Shutko

Cast:Irina Goryacheva, Anna Dulova, Nikita Plashchevskiy, Aleksey Simonov, Konstantin Shelestun, Galina Bokashevskaya, Vladimir Kotov, Vitaliya Kornienko

 

Год(ы) выпуска: 2019