THE NORTHERN LIGHTS. The sorcerer’s tree

Director Aleksey Prazdnikov

Director of photography Stepan Kovalenko

Writers: Viktoriya Platova, Bella Pribylova, Natal'ya Shishkova, Dmitriy Shutko

Producers: Ruben Dishdishyan, Dmitriy Shutko

Cast: Irina Goryacheva, Anna Dulova, Nikita Plashchevskiy, Aleksey Simonov, Konstantin Shelestun, Galina Bokashevskaya, Vladimir Kotov, Vitaliya Kornienko

Год(ы) выпуска: 2019